Detský psychológ

Kedy vyhľadať pomoc

Ak Vaše dieťa má:

  • problémy s učením (porucha pozornosti, poruchy učenia)
  • je hyperaktívne
  • problémy v osobnostnom vývine
  • výchovné problémy
  • poruchy správania
  • ťažkosti v adaptácii na nové prostredie a životné zmeny

alebo ak spozorujete akúkoľvek zmenu v správaní Vášho dieťaťa…

Neváhajte sa obrátiť na mňa, rada Vám poradím a pomôžem!

Vykonávam tiež:

  • posudzovanie školskej zrelosti
  • stimulačné programy pred zaškolením (pred vstupom do základnej školy)
  • voľba ďalšieho štúdia a profesionálna orientácia
  • zisťovanie nadania a intelektového potenciálu