Detský psychológ

Syndróm ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

Máte doma dieťa nepokojné, nesústredené, zábudlivé, impulzívne, stráca veci, je netrpezlivé….

Pravdepodobne sa jedná o Syndróm ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Takéto dieťa sa napríklad vrtí, hýbe nohami, kýve sa na stoličke, berie stále veci do ruky, poskakuje, grimasuje, komentuje, vykrikuje, skáče do reči, je zbrklé….. Pôsobí dojmom nevychovaného dieťaťa.

Často sa však nejedná o nevychovanosť a dieťa svoje správanie veľmi nemôže ovplyvniť pretože trpí poruchou aktivity a pozornosti.

Je veľmi dôležité vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr. V staršom školskom veku hrozí rizikové správanie: problém s alkoholom, dodržiavaním pravidiel, problémy so sebaúctou, sebahodnotením.

Ak máte podobné ťažkosti so svojím dieťaťom, rada Vám pomôžem.