Detský psychológ

Cenník služieb

  • Poradenstvo
20€
  • Individuálna práca s dieťaťom
20€
  • Diagnostika.
25€
  • Vypracovanie správy z diagnostiky  
30€
  • Príplatok na sobotné termíny.
5€

1 sedenie trvá 50 minút.

Na každé stretnutie sa treba vopred objednať telefonicky alebo mailom.