Detský psychológ

Služby

DiagnostikaKancelária

 • školská zrelosť
 • intelektové schopnosti (IQ)
 • profesionálna orientácia (voľba povolania)

Poradenstvo

 • problémové správanie doma i v škole
 • výchovné problémy
 • osobnostné a emocionálne problémy
 • ťažkosti v učení

Individuálna práca s deťmi zameraná na rozvoj funkcii ako sú:

 • grafomotorika
 • pozornosť
 • pamäť
 • reč
 • sociálne zručnosti
 • komunikácia

Skupinová práca s deťmi

 • úzkostnými, sociálne plachými
 • hyperaktívnymi, nekľudnými

Služby poskytujem pre deti od 5 až 18 rokov.