Detský psychológ

Stimulačný program

Vážení rodičia,

ponúkam možnosť pre Vaše dieťa zúčastniť sa stimulačného programu.

Je určený deťom predškolského veku, ktoré sa pripravujú na vstup do školy, ako aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Stimulačný program je zameraný na rozvoj týchto oblastí:

  • rozvoj motorických zručností
  • nácvik grafomotorických zručností
  • rozvoj pozornosti
  • rozvoj pamäte
  • rozvoj reči a komunikácie
  • rozvoj sociálnych zručností

Program prebieha jeden krát za týždeň a záujemcovia si  vopred dohodnú termín stretnutia.

Práca s dieťaťom trvá 40 minút. Po stretnutí je možná konzultácia s rodičom. Odporúča sa aspoň 10 stretnutí ale program môže trvať aj dlhšie podľa potreby dieťaťa.

Cena za jedno stretnutie je 10 euro.